Frontwalkers styrka är vårt helhetstänk och vårt djupa kunnande inom IT- och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder att få maximal affärsnytta i varje uppdrag, stort som smått.

Genom våra konsulters samlade erfarenheter antar vi våra kunders utmaningar inom IT-och verksamhetsutveckling.

Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Uppsala och Sundsvall.

Modiga medarbetare skapar kundnytta och vågar ifrågasätta onytta.

Som del i vårt samhällsansvar stödjer vi

Ansvarsfulla medarbetare har en helhetssyn, vilket även omfattar hållbarhetsaspekten.När du anlitar en eller fler konsulter av oss har de alltid ett lag av kollegor bakom sig som ställer upp för dem.